Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Acta Theologica / In the current issue of Acta Theologica

Acta theologica 36:2 (2016)

  • F. P. Retief / L. Cilliers, "The Philistine Plague in 1 Sam 5-6: Medical-theological Explanations," 81-91 (abstract)
  • E. Scheffler, "Love for the Enemy or Violence: on the Politics of the Historical Jesus," 92-124 (abstract)
  • N. F. Schmidt / P. J. Nel, "Divine Darkness in the Human Discourses of Job," 125-147 (abstract)
  • M.D. Terblanche, "Jeremiah 34:8-22 – A Call for the Enactment of Distributive Justice?," 148-161 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: