Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 71:1 (2017)

  • David E. Wilhite, "Was Marcion a Docetist? The Body of Evidence vs. Tertullian’s Argument," 1-36 (abstract)
  • Stephen C. Carlson, "Eschatological Viticulture in 1 Enoch, 2 Baruch, and the Presbyters of Papias," 37-58 (abstract)
  • Johannes van Oort, "Manichaean Women in a Pseudo-Augustinian Testimony: An Analysis of the North African Testimonium de Manichaeis sectatoribus," 85-94 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: