Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

Ένα νέο άρθρο στο In die Skriflig / A new article in In die Skriflig

In die Skriflig 49:2 (2015)

Marius Nel, "Mark’s distinctive emphasis on the temple’s torn curtain"

Δεν υπάρχουν σχόλια: