Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του VE / A new article of biblical interest in the current of VE

Verbum et Ecclesia 36:1 (2015)

Jacobus W. Gericke, "A comprehensive typology of philosophical perspectives on Qohelet"

Δεν υπάρχουν σχόλια: