Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Μνήμη και παρελθόν / Memory and the Past

Ένα ενδιαφέρον σύντομο κείμενο του Daniel Pioske σχετικά με την αξιοποίηση των πορισμάτων των σπουδών για τη μνήμη στην μελέτη της αρχαίας ιστορίας και εκείνης του αρχαίου Ισραήλ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation

Δεν υπάρχουν σχόλια: