Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

Το τρέχον τεύχος του BBR / The current issue of BBR

Bulletin of Biblical Research 25:1 (2015)

  • Richard S. Hess, "Personal Names in the Hebrew Bible with Second-Millennium B.C. Antecedents," 5-12
  • Tremper Longman III, "The 'Fear of God' in the Book of Ecclesiastes," 13-22
  • Craig A. Evans, "How Long Were Late Antique Books in Use? Possible Implications for New Testament Textual Criticism," 23-38
  • Bruce Chilton, "The Gospel according to John's Rabbi Jesus," 39-54
  • Craig S. Keener, ""The Dead Are Raised" (Matthew 11:5 // Luke 7:22): Resuscitation Accounts in the Gospels and Eyewitness Testimony," 55-80

Δεν υπάρχουν σχόλια: