Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

Εισαγωγικές παρατηρήσεις στην ιστορία του Ισραήλ / Introductory remarks to the history of Israel

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation οι Bill T. Arnold και Richard S. Hess ανάρτησαν ένα κείμενο με εισαγωγικές παρατηρήσεις σχετικά με την ιστορία του Ισραήλ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: