Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

Μερικά ακόμη ψηφιοποιημένα χειρόγραφα της Βρετανικής Βιβλιοθήκης / Some more digitized manuscripts of the British Library

Μεταξύ της τελευταίας ομάδας των ελληνικών χειρογράφων που ψηφιοποιήθηκαν στην Βρετανική Βιβλιοθήκη συγκαταλέγονται και μερικά χειρόγραφα της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης:

Egerton MS 2610, τέσσερα ευαγγέλια (Gregory-Aland 700). 11ος αι.
Egerton MS 2783, τέσσερα ευαγγέλια (Gregory-Aland 714). 12ος-13ος αι.
Harley MS 5785, ευαγγελιστάριο (Gregory-Aland l 151).  12ος αι.
Harley MS 5796, New Testament (Gregory-Aland 444; Scrivener evan. 444, Act. 153, Paul 240; von Soden δ 551). α' μ. 15ου αι.
Royal MS 1 B II, Παλαιά Διαθήκη: Μεγάλοι και μικροί προφήτες, Ο΄ (Rahlfs 22). α΄ τέταρτο του 12ου αι.
Royal MS 2 A VI, Ψαλτήρι(Rahlfs 175). 12ος αι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: