Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Ρωμ 13,1-7 κι αυτοκρατορική λατρεία / Romans 13:1-7 and the imperial cult

Hervomde teologiese studies 71:1 (2015)

Sung U. Lim, "A double-voiced reading of Romans 13:1–7 in light of the imperial cult"

Δεν υπάρχουν σχόλια: