Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Δύο νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Verbum et Ecclesia / Two new articles of biblical interest in the current issue of Verbum et ecclesia

Verbum et ecclesia 36:1 (2105)

Madipoane Masenya / Hulisani Ramantswana, "Anything new under the sun of African Biblical Hermeneutics in South African Old Testament Scholarship?: Incarnation, death and resurrection of the Word in Africa"

Δεν υπάρχουν σχόλια: