Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του RSR / In the current issue of RSR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Recherches de Science Religieuse 103:1 (2015) το οποίο είναι αφιερωμένο στην ύστερη γραμματεία περιλαμβάνονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:
  • Gibert Pierre, "La question des « prophètes postérieurs ». Entre singularité sacrale et complexité bibliothécaire," 13-14 
  • Jean-Louis Ska, "L’histoire d’Israël : un changement de paradigme," 15-34 (abstract)
  • Thomas Römer, "D’Abraham à la conquête: L’Hexateuque et l’histoire d’Israël et de Juda," 35-53 (abstract)
  • François Hartog, "Prophète et historien," 55-68 (abstract)
  • Abadie Philippe, "Écrire l’histoire judéenne aux périodes perse et grecque: un défi identitaire," 69-86 (abstract)
  • Gibert Pierre, "Et les prophètes en tout cela?," 87-101 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: