Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Πολυμορφία και απόκρυφα ευαγγέλια / Diversity and apocryphal gospels

Στην ιστοσελίδα  The Bible and Interpretation o James Constantine Hanges δημοσιεύει ένα σύντομο άρθρο σχετικό με την ποικιλία των αντιλήψεων για τον Ιησού Χριστό στον αρχέγονο Χριστιανισμό, η οποία αποτυπώνεται κυρίως στα απόκρυφα κείμενα της περιόδου:

Δεν υπάρχουν σχόλια: