Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 49:1 (2015)

Jacob J. Scholtz, "Behold the glory of the King: The chiastic structures of Matthew 21−25"

Δεν υπάρχουν σχόλια: