Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ETR / Two articles of biblical interest in the current issue of ETR

Études théologiques et religieuses 89:4 (2014)

  • Bernard Gosse, "Esaïe 12 et le Psautier," 425-433 (abstract)
  • Dumont Aurore, "Romains 13 dans la philosophie morale et politique de Paul Ricœur," 451-461 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: