Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του SJTh / Two articles of biblical interest in the current issue of SJTh

Scottish Journal of Theology 68:1 (2015)

  • John Anthony Dunne, "Suffering and covenantal hope in Galatians: a critique of the ‘apocalyptic reading’ and its proponents," 1-15 (abstract)
  • Tyler Atkinson, "Contemplation as an alternative to curiosity: St Bonaventure on Ecclesiastes 1:3–11," 16-33 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: