Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Χωρισμός των λέξεων σε μεγαλογράμματα χειρόγραφα / Word division in Greek majuscules

Ένα σύντομο αλλά πολύ ενδιαφέρον κείμενο του Dirk Jongkind με παραδείγματα χωρισμού λέξεων σε μεγαλογράμματα ελληνικά χειρόγραφα (πιθανόν κατ' επίδραση των λατινικών χειρογράφων) έχει αναρτηθεί στο γνωστό ιστολόγιο Evangelical Textual Criticism: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: