Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Scriptura / A new article of biblical interest in the current issue of Scriptura

Scriptura 113 (2014)

Mike Enyinwa Okoronkwo, "Of what use is the sword for the disciples of Jesus? A discourse analysis of Luke 22:35-38 in the light of New Testament ethics on non-violence"

Δεν υπάρχουν σχόλια: