Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

Ένα νέο βιβλίο για τις παύλειες επιστολές / A new book on the pauline epistles

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Eerdmans το βιβλίο του Douglas A. Campbell σχετικά με τις παύλειες επιστολές, τη γνησιότητα, τη χρονολόγησή τους και τους λόγους που οδήγησαν στη σύνταξή τους. 
Για μια σύντομη παρουσίαση του βιβλίου διαβάστε το σχετικό δημοσίευμα του ιστολογίο The Sacred Page.

Douglas A. Campbell, Framing Paul: An Epistolary Biography, Eermans Publ., Grand Rapids 2014
490 σελίδες
ISBN: 978-0-8028-7151-0
39 ευρώ

Description (περιγραφή εκδ. οίκου)
A novel, rigorous solution to the long-contested puzzle regarding the composition of Paul's letters

All historical work on Paul presupposes a story concerning the composition of his letters — which ones he actually wrote, how many pieces they might originally have consisted of, when he wrote them, where from, and why. But the answers given to these questions are often derived in dubious ways.

In Framing Paul Douglas Campbell reappraises all these issues in rigorous fashion, appealing only to Paul's own epistolary data in order to derive a basic "frame" for the letters on which all subsequent interpretation can be built. Though figuring out the authorship and order of Paul's letters has been thought to be impossible, Campbell's Framing Paul presents a cogent solution to the puzzle.

Δεν υπάρχουν σχόλια: