Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

H Pauly-Wissova στο διαδίκτυο / Pauly-Wissova on the web

Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε αρκετούς τόμους της γνωστής εγκυκλοπαίδειας Pauly-Wissova στο διαδίκτυο:

Δεν υπάρχουν σχόλια: