Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

Η ψηφιοποίηση του P46 / The digitization of P46

Η ψηφιοποίηση του αρχαιότερου κατά γενικές εκτιμήσεις παπύρου P46 (200 μ.Χ.) έχει πλέον ολοκληρωθεί κι οι ψηφιοποιημένες σελίδες τους είναι προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Center of the Study of New Testament Manuscripts (CSNTM). Το συγκεκριμένο κέντρο, επικεφαλής του οποίου είναι ο καθ. Daniel Wallace, προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε όσους ασχολούνται με την κριτική του κειμένου της Καινής Διαθήκης να έχουν πρόσβαση σε χειρόγραφά της σε όλο τον κόσμο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: