Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Η πολιτική διάσταση της γης και το βιβλίο του Λευιτικού / The politicaldimension of the land and the book of Leviticus

Στην ιστοσελίδα Marginalia δημοσιεύεται η πολύ καλή βιβλιοκρισία του Charles Halton για το βιβλίο Andro Linklater, Owning the Earth: The Transforming History of Land Ownership, Bloomsbury 2013 στην οποία θίγεται το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα της πολιτικής κατανόησης της έννοιας της γης και μάλιστα σε σχέση με τον τρόπο που παρουσιάζεται η γη στο βιβλίο του Λευιτικού:

Δεν υπάρχουν σχόλια: