Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 68:5 (2014)

Julien C.H. Smith, "The Epistle of Barnabas and the Two Ways of Teaching Authority," 465-497 (abstract)

Peter-Ben Smit, "St. Thecla: Remembering Paul and Being Remembered Through Paul," 551-563 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: