Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

Το τρέχον τεύχος του EstBib / In the current issue of EstBib

Estudios Bíblicos 72:3 (2014)

  • Pancratius C. Beentjes, "'Lest he become stubborn and rebel against you' : Ben Sira 30,12e and its marginal variants," 403-410
  • Wim Hendriks, "The case for the primacy of the Western text," 411-436
  • Thomas Witulski, "Das Konzept des nomos im 4 Mac," 437-465
  • Natalio Fernández Marcos, "La Biblia griega en la historia y en la teología : el retorno de Septuaginta," 467-482
  • José M. Cañas Reíllo, "Catorce siglos de historia de las biblias latinas : de la tradición oral a la Biblia Políglota Complutense," 483-515

Δεν υπάρχουν σχόλια: