Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Μερικά ακόμη ψηφιοποιημένα χειρόγραφα της ΚΔ στη Βρετανική βιβλιοθήκη / Some more digitized NT manuscripts at British Library

Στο νεότερο κατάλογο ψηφιοποιημένων χειρογράφων της Βρετανικής βιβλιοθήκης προστέθηκαν και τα εξής χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης:

Egerton MS 2745, Gospel Lectionary (Gregory-Aland l 941), imperfect, with ekphonetic notation in some lections: ff 1v-23v, 60r-61r, 62v-66r, 67v-68r, 69v-70r, 71r-121r. 12th century.

Egerton MS 2785, Four Gospels (Gregory-Aland 715; Scrivener evan. 564; von Soden ε 364). Decorated headpieces and initials. 13th century.

Harley MS 5620, New Testament: Acts and Epistles (Gregory-Aland 322; Scrivener act. 27; von Soden α 550). Decorated headpieces. 16th century

Royal MS 1 B I, New Testament: Acts and Epistles (Gregory-Aland 308; Scrivener Paul. 25, Act. 20; von Soden α 456), with Euthalian prefaces to the Catholic Epistles, imperfect, being partly damaged throughout. 14th century.

Δεν υπάρχουν σχόλια: