Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

O Ιησούς ως άρχων της ειρήνης / Jesus as prince of peace

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα σύντομο άρθρο του Simon J. Joseph, σχετικό με το περιεχόμενο του κηρύγματος του ιστορικού Ιησού (όπως διασώζεται στην Q), το οποίο είναι εκείνο της ειρήνης και το συνδέεται με μεσσιανικές προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: