Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 48:1 (2014)

Jacob J. Scholtz, "‘Blessed is he who comes in the name of the LORD!’ A chiastic structure for Matthew 21:1–23:39"

Δεν υπάρχουν σχόλια: