Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Ο Σατανάς στην εκκλησιαστική γραμματεία 2ου και 3ου αι. / Satan in Church writings of the 2nd and 3rd c.

Ο Philip Harland ανάρτησε μία ενδιαφέρουσα μαγνητοφώνηση για τον Σατανά και τις δαιμονικές δυνάμεις, όπως αυτές χρησιμοποιούνται σε κείμενα του Ιουστίνου και του Ωριγένη και στο πλαίσιο της αντιμετώπισης αντιπάλων τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: