Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 70:1 (2014)

J. Henk Potgieter, "The structure and homogeneity of Psalm 32"

Δεν υπάρχουν σχόλια: