Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 70:1 (2014)

Hendrik L. Bosman, "The Exodus as negotiation of identity and human dignity between memory and myth"

Δεν υπάρχουν σχόλια: