Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του EJT / In the current issue of EJT

European Journal of Theology 23:2 (2014)

  • Rüdiger Fuchs, "I kneel before the Father and pray for you (Ephesians 3:14), 2 : date and significance of Ephesians," 116-122
  • Christoph Stenschke, "'Once you were in darkness' : the past of the readers of Ephesians," 123-139

Δεν υπάρχουν σχόλια: