Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Τα τεύχη του PzB για τα έτη 2013 και 2014 ελεύθερα στο διαδίκτυο / The 2013 & 2014 issues of PzB free online

Τα τεύχη των δύο τελευταίων ετών του περιοδικού Protokolle zur Bibel είναι ελεύθερα στο διαδίκτυο:

Δεν υπάρχουν σχόλια: