Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Δυο ενδιαφέρουσες εκθέσεις στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης / Two interesting exhibitions in the Museum of Cycladic Art

Two interesting reports will be accommodated in the coming months at the Museum of Cycladic Art in Athens:

Ίασις. Υγεία, νόσος, θεραπεία από τον Όμηρο στον Γαληνό
20/11/2014 - 31/5/215

Φρόντιζαν τη διατροφή και το σώμα τους στην αρχαία Ελλάδα; Πώς αντιμετώπιζαν το ζήτημα της δημόσιας υγείας; Τι έκανε ένας αθλητής εάν τραυματιζόταν 2.500 χρόνια πριν; Υπήρχαν χειρουργικά εργαλεία; Πώς χρησιμοποιούσαν το όπιο και άλλες φαρμακευτικές ουσίες και βότανα;

Η έκθεση θα προσφέρει μια επισκόπηση της εξέλιξης των αρχαίων θεραπευτικών πρακτικών, εξετάζοντας τη μετάβαση από τη μαγικο-θρησκευτική θεραπεία στην ορθολογική, επιστημονική ιατρική, καλύπτοντας το χρονικό διάστημα περίπου από το 1200 π.Χ. έως τον 3ο αιώνα μ.Χ. Θα περιλαμβάνει περίπου 300 αρχαία αντικείμενα από 41 μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού και θα διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες: Υγεία, Νόσος, Θεραπεία.

Hygieia. Health, Illness and Treatment from Homer to Galen
from 20/11/2014 until 31/5/2015

This exhibition will provide an overview of the evolution of ancient healing practices, examining the transition from magic-religious healing to rational, scientific medicine, covering the period from approximately 1200 BC to the 3rd century AD.
Some 300 ancient artifacts from 41 Greek and European museums will be on display into the exhibition's three thematic sections: Health, Illness and Treatment. How did ancient Greeks care for their nutrition and bodies? How did they address the issue of public health? What would an athlete do if he got injured 2.500 years ago? Were there any surgical tools? How did they use opium and other pharmaceutical substances and herbs?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο Θάνατος και η Ζωή μετά στην αρχαία Ελλάδα
12.11.2014 - 02.08.2015

Μέσα από 120 αντικείμενα από 21 μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού αναδεικνύεται ένα από τα σημαντικότερα μυστήρια που απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί τον άνθρωπο: η τύχη της αθάνατης ψυχής μετά τον θάνατο του φθαρτού σώματος. Ως αφετηρία επιλέχθηκαν οι επικές περιγραφές για τον Κάτω Κόσμο όπως αποτυπώθηκαν στα αρχαία έργα διαφορετικών περιόδων. Ως κατακλείδα, οι πλατωνικές αντιλήψεις που σηματοδοτούν τη μεταστροφή της αντίληψης για το θείο στοιχείο συνιστώντας εξέλιξη και αντίποδα της ομηρικής σκέψης.

Η έκθεση θα χωρίζεται σε 5 ενότητες: Η Στιγμή του Θανάτου, Έθιμα Ταφής, Ομηρικός Άδης, Βακχικός-Ορφικός Άδης και Πλατωνικός Άδης.

Η έκθεση, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση (ΗΠΑ) και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα παρουσιαστεί στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης από τις 11 Δεκεμβρίου 2014 έως τις 8 Φεβρουαρίου 2015 και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη, στο Ίδρυμα Ωνάση (Μάρτιος-Ιούνιος 2015).

Beyond: Death and Afterlife in Ancient Greece
from 11/12/2014 until 8/2/2015

Through the 120 objects from 21 Greek and international museums emerges one of the most important issues that puzzled and continues to concern humans; the fate of the immortal soul after the death of the mortal body. The descriptions in the Homeric epics of the underworld as they were depicted on ancient works of different periods is the starting point of this exhibition.
As epilogue, the Platonic concepts -which mark the shift of perceptions on the divine element- both as development and in contrast to the Homeric beliefs. The show will be divided into 5 thematic sections: The moment of death, Burial Customs, Homeric Hades, Bacchic-Orphic Hades and Platonic Hades.

In collaboration with the Onassis Foundation (USA) and the Hellenic Ministry of Culture & amp; Sports.


Δεν υπάρχουν σχόλια: