Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Ένα ακόμη φοιτητικό περιοδικό / One more student academic journal

Σε προηγούμενη ανάρτηση είχαμε μιλήσει για τα φοιτητικά περιοδικά και τις δυνατότητες που αυτά δίνουν σε νέους επιστήμονες να ασχοληθούν σοβαρά με τη συγγραφή ακαδημαϊκών άρθρων και μελετών και να εκπαιδευτούν μέσα από αυτήν τη σημαντική άσκηση. Σήμερα παρουσιάζουμε ακόμη ένα τέτοιο περιοδικό. Πρόκειται για το περιοδικό Hirundo, the McGill Journal of Classical Studies, το οποίο εκδίδεται από τους προπτυχιακούς φοιτητές της Classics Students Association of McGill. Το περιοδικό φιλοξενεί μελέτες φοιτητών και αποφοίτων με θέματα σχετικά με την ιστορία, την τέχνη και τη γραμματεία των λαών της αρχαίας Μεσογείου, Εγγύς Ανατολής και Ευρώπης. 
Μία αξιόλογη πραγματικά προσπάθεια. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: