Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του JQR / In the current issue of JQR

Jewish Quarterly Review 104:3 (2014)
  • Annette Yoshiko Reed, "Textuality between Death and Memory: The Prehistory and Formation of the Parabiblical Testament," 381-412 (abstract)
  • Dina Stein, "Framing Witches, Measure for Measure, and the Appointment of Shim‘on ben Shataḥ," 413-437 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: