Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του BAGL / A new article in the current issue of BAGL

Biblical and Ancient Greek Linguistics 3 (2014)

Paul L. Danove, "'Deriving' and Describing Usages of Τίθημι and Τίθημι Compounds in the Septuagint and New Testament"

Δεν υπάρχουν σχόλια: