Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

Στο τρέχον τεύχος του Journal of Early Christian Studies 22:3 (2014) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και δύο άρθρα σχετικά με την πρόσληψη κειμένων και θεολογικών ιδεών της Βίβλου στον αρχαίο Χριστιανισμό:
  • M. David Litwa, "The Wondrous Exchange: Irenaeus and Eastern Valentinians on the Soteriology of Interchange," 311-341 (abstract)
  • David E. Wilhite, "True Church or True Basilica?: The Song of Songs and Parmenian’s Ecclesiology Revisited," 399-436 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: