Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Melammu: The Ancient World in an Age of Globalization (open access)

Στη σελίδα Edition Open Access του Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή ο τόμος πρακτικών συνεδρίου για τις πολιτισμικές επαφές μεταξύ πολιτισμών και κρατών της αρχαιότητας.

PDF / epub

Δεν υπάρχουν σχόλια: