Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Δύο Καρυάτιδες φύλακες στον τάφο της Αμφίπολης / Two caryatids protecting the new tomb of Amphipolis

Magnify ImageΤο θέμα δεν εμπίπτει ακριβώς στα θέματα που καλύπτει αυτό το ιστολόγιο. Όμως το εύρημα είναι όμορφο κι αποκαλύπτει έστω και εμμέσως τις αντιλήψεις των ανθρώπων της ελληνιστικής εποχής για το θάνατο και την προστασία των νεκρών. 
Παραθέτω επί λέξει το ανακοινωθέν του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως αναπαράχθηκε στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ: 

"Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, η αφαίρεση του χώματος μπροστά από το επιστύλιο, επέτρεψε την σοβαρή ενίσχυση της υποστύλωσης του θραυσμένου τμήματος του, με κατακόρυφες σωληνωτές δοκούς, σε ξύλινη επαφή.
Με την αφαίρεση των αμμωδών χωμάτων, στο χώρο μπροστά από τον δεύτερο διαφραγματικό τοίχο, αποκαλύφθηκαν κάτω από το μαρμάρινο επιστύλιο, ανάμεσα στις, επίσης, μαρμάρινες παραστάδες, δύο εξαιρετικής τέχνης καρυάτιδες, από θασίτικο μάρμαρο συμφυείς με πεσσό, διατομής 0,20Χ0,60 μ.
Το πρόσωπο της δυτικής καρυάτιδας σώζεται σχεδόν ακέραιο, ενώ από την ανατολική λείπει.
Οι καρυάτιδες έχουν πλούσιους βοστρύχους, που καλύπτουν τους ώμους τους, φέρουν ενώτια, και φορούν χειριδωτό χιτώνα.
Το δεξί χέρι της μιας και το αριστερό της άλλης ήταν προτεταμμένα, ώστε με την κίνηση τους να αποτρέπουν συμβολικά εκείνους οι οποίοι θα επιχειρούσαν την είσοδο στον τάφο και ήταν ένθετα. Ακολουθείται, δηλαδή, η ίδια τεχνική, όπως στις κεφαλές και στα φτερά των Σφιγγών.
Οι μορφές, επί των οποίων σώζονται ίχνη κόκκινου και μπλε χρώματος, παραπέμπουν στον τύπο της Κόρης.
Ανάμεσα στα αμμώδη χώματα βρέθηκαν θραύσματα των γλυπτών, όπως τμήμα παλάμης και μικρότερα θραύσματα από τα δάκτυλα τους. Η διάταξη της δεύτερης εισόδου με τις καρυάτιδες αποτελεί σημαντικό εύρημα, το οποίο συνηγορεί στην άποψη ότι πρόκειται για εξέχον μνημείο, ιδιαίτερης σπουδαιότητας.
Μπροστά από τις καρυάτιδες, και από το ύψος της μέσης τους και κάτω, αποκαλύπτεται τοίχος σφράγισης από πωρόλιθους σε όλο το πλάτος των 4,5μ.
Πρόκειται για δεύτερο τοίχο σφράγισης που ακολουθεί την ίδια τεχνική, όπως και στην πρόσοψη του ταφικού μνημείου. Είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό της προσπάθειας των κατασκευαστών για την αποτροπή εισόδου στο μνημείο."
 Εnglish summary

Two caryatids were discovered standing in front of the second entrance of the tomb in Amphipolis. The face of the one on the west side of the entrance is well preserved. Both statues stretch their hand in an apotropaic gesture. Moreover, in front of them stands a wall that protected the second entrance of the tomb (a similar one was found in front of the first entrance). The two statues are made of marble from Thasos, they bear traces of red and blue colour, and they are of the same technique as the Spinx statues found at the main entrance of the monument.

Two Caryatids guard the tomb

Δεν υπάρχουν σχόλια: