Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Το τρέχον τεύχος του JSNT / In the current issue of JSNT

Journal for the Study of the New Testament 37:1 (2014)

  • Dale B. Martin, "Jesus in Jerusalem: Armed and Not Dangerous," 3-24 (abstract)
  • David A. deSilva, "Grace, the Law and Justification in 4 Ezra and the Pauline Letters: A Dialogue," 25-49 (abstract)
  • C. Andrew Ballard, "Tongue-tied and Taunted: Paul, Poor Rhetoric and Paltry Leadership in 2 Corinthians 5.13," 50-70 (abstract)
  • Brian Glenney and John T. Noble, "Perception and Prosopagnosia in Mark 8.22-26," 71-85 (abstract)
  • Jeffrey M. Tripp, "A Tale of Two Riots: The synkrisis of the Temples of Ephesus and Jerusalem in Acts 19–23," 86-111 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: