Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Έκθεση ανασκαφών στο Tell es-Safi/Gath 2013 / Excavation report at Tell es-Safi/Gath 2013

Aren M. Maeir, "Update on the excavations at Tell es-Safi/Gath 2013 – as we prepare for the 2014 season"

Δεν υπάρχουν σχόλια: