Κυριακή, 18 Μαΐου 2014

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 14 (2014)

Yitzhak Berger, "Chiasm and Meaning in 1 Chronicles"

Δεν υπάρχουν σχόλια: