Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Δυο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ITQ / Two articles of biblical interest in the current issue of ITQ

Irish Theological Quarterly 79:2 (2014)
  • Francis J. Moloney, "‘For As Yet They Did Not Know the Scripture’ (John 20:9): A Study in Narrative Time," 97-111 (abstract)
  • Gerald O’Collins, "The Appearances of the Risen Christ: A Lexical-exegetical Examination of St Paul and Other Witnesses," 128-143 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: