Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ETL / Articles of biblical interest in the current issue of ETL

Ephemerides Theologicae Lovanienses 89:4 (2013)

  • Walter A. Watson, "The Crucified Bridegroom and His Bleeding Daughter Reflections on the Narrative Logic of Matt 9,9-26," 323-343 (abstract)
  • Michael A. Lyons, "Paul and the Servant(s). Isaiah 49,6 in Acts 13,47," 345-359 (abstract)
  • Erwin Ochsenmeier, "Romans 12,17-13,7 and the Justice of God. Two Neglected Features of Paul's Argument," 361-382 (abstract)
  • Jože Krasovec, "Double Eternity and Poetic Imagery of Jerusalem as the Centre of the World," 383-396 (abstract)
  • Jan Lambrecht, "Three More Notes in Response to John P. Meier. Mark 1,7-8; 3,27 and 10,1-12," 397-409 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: