Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Δύο νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS/ Two new articles of biblical interest in the current issue of HTS

Δύο νέα άρθρα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τρέχοντος τεύχος του Hervomde teologies studies 70:1 (2014):

Δεν υπάρχουν σχόλια: