Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Πανομοιότυπα παλαιών εκδόσεων της Βίβλου / Facsimiles of old Bible editions

Εξαιρετική σελίδα με πανομοιότυπα παλαιών εκδόσεων της Βίβλου, όπως εκδόσεων του Erasmus, του Λουθήρου, της πρώτης αγγλικής μετάφρασης κ.ά.

http://www.bibles-online.net/

Δεν υπάρχουν σχόλια: