Κυριακή, 25 Μαΐου 2014

Στο τρέχον τεύχος του JETS / In the current issue of JETS

Στο τρέχον τεύχος του Journal of the Evangelical Theological Society 57:1 (2014) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

  • Robert W, Yarborough, "The Future of Cognitive Reference for the Bible"
  • Ben Witherington III, "The Truth Will Out: An Historian's Perspective on the Inerrancy Controversy" 
  • John M. Frame, "Inerrancy: A Place to Live"
  • D.A. Carson, John Frame, and Ben Witherington III, "Plenary Discussion on Biblical Inerrancy"
  • Matthew Rowley, "The Epistemology of Sacralized Violence in the Exodus and Conquest"
  • Adam Warner Day, "Eating Before the Lord: A Theology of Food According to Deuteronomy"
  • Robert E. Picirilli, "Orher and Relative Time in the Participles of the Greek New Testament"
  • Dane Ortlund, "Inaugurated Glorification: Revisiting Romans 8:30"

Δεν υπάρχουν σχόλια: