Κυριακή, 25 Μαΐου 2014

Ένα νέο βιβλίο για τα θαύματα θεραπείας στον αρχέγονο Χριστιανισμό / Α book on the healing miracles in Early Christianity


Enno-Edzard Popkes, Der Krankenheilungsauftrag Jesu Studien zu seiner ursprünglichen Gestalt und seiner frühchristlichen Interpretation (BThS 96), Neukirchener Verlag, Neukirchen 2014, p. 180 

ISBN 978-3-7887-2280-7
€ 26,99

Περίληψη εκδοτικού οίκου

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ιησούς έδωσε την εντολή στους μαθητές του να θεραπεύουν αρρώστους. Παραμένει, ωστόσο, ανοικτό το θέμα, ποια μορφή είχε αρχικά αυτή η εντολή. Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται οι διαφορετικές μορφές της εντολής του Ιησού μέσα στα κανονικά ευαγγέλια κι οι πιθανοί τρόποι με τους οποίους αυτή ερμηνεύθηκε σε ένα θεολογικό και ηθικό επίπεδο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: