Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 14 (2014)

Benjamin Scolnic, "Antiochus IV and the Three Horns in Daniel 7"

Δεν υπάρχουν σχόλια: