Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

H οικονομία στον αρχαίο Ισραήλ / Economic life in ancient Israel

Στη σελίδα The Bible and Interpretation μπορείτε να διαβάσετε το ενδιαφέρον άρθρο του Roger S. Nam για την οικονομική ζωή στον αρχαίο Ισραήλ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: