Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 70:1 (2014)

Gert J. Malan, "Is rewritten Bible/Scripture the solution to the Synoptic Problem?"

Δεν υπάρχουν σχόλια: